סגולות לחולה

סגולות נפלאות לחולה, לא עלינו, לרפואה וישועה

סגולה א.
"ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, ואלו הן: [נתינת] צדקה, צעקה [לה'], שינוי השם [של החולה] ושינוי מעשה." ויש אומרים, גם שינוי מקום. ואין לשנות שמו של החולה ללא ידיעתו, אלא אם כן השעה דוחקת ואין אפשרות להודיעו. (רפואה וחיים פרק א אות י"ט)

סגולה ב.
מי שיש לו חולה בביתו, חלילה, ילך אצל תלמיד חכם שיבקש עליו רחמים. וטוב ללכת לתלמיד חכם שיש לו ישיבה, משום שאז יש לו גם זכות לימוד תורה של רבים, ותתקבל תפילתו במהרה (בבא בתרא קט"ז, ובנימוקי יוסף שם).

סגולה ג.
סגולה לרפואת חולה: שיתאספו עשרה אנשים וילמדו שיעור בספר 'מנורת המאור' לרפואתו, ויועיל, בעזרת ה' (סגולות ישראל, דף קכ"ה, אות ג).

סגולה ד.
סגולה לבריאות העיניים: כתוב בכוונות האר"י ז"ל: המעביר ציצית על עיניו בשעת קריאת שמע, מובטח שלא יבוא לידי סימוי עיניים (עיוורון, רח"ל) (סגולות ישראל, מערכת ע אות כ"ג); סגולה לבריאות העיניים: לשמור עליהם מעשן, אבק, ומאויר היוצא מחום או מקור – ומבכי מרובה (שם, אות כ"ב)

סגולה ה.
סגולה לרפואה: לספר לחולה סיפורי צדיקים, שכך מקובל מרבי נחמן מברסלב, שכאשר חלתה ביתו, נצטער מאוד ובא אליו זקנו הבעל שם טוב בחלום ואמר לו סגולה זו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *